Det overordnede tema for kurset vil handle om våre relasjoner til naturen og Kjærligheten som binder alt liv sammen. Alt liv er innbyrdes forbundet og det kan vi lære å få en større forståelse for og en nærere opplevelse av. Kurset vil derfor gjennomgå i praksis den spirituelle virkelighet og hvordan vi er forbundet med og hvordan vi kan forholde oss til den. Avspenning,Fokusering ,De fire elementer og kroppen,Chakra og energipunkter.

Kurset vil gå over to helger med tre måneders mellomrom. Inne i mellom og etter den siste helgen, vil det være en oppsamlings og øvedag. Derfor skal du være innstilt på å ville øve deg i de mellomliggende perioder og være innstilt til å ville arbeide med dine reaksjonsmønstre og personlige bindinger. Til gjengjeld vil du etter hvert kunne oppleve en naturlig større glede innenfra og et større overskudd i din hverdag.