Døden er et stort tema og sett med sjamanens øyne, er døden heller ikke den endelige slutt. Døden og livet går hånd i hånd og er en lang vandring igjennom en større syklus. Når vi snakker om liv og dø, er det uungålig å komme inn på spørsmål som "hva er formål med livet?" eller "hvem er jeg?" Det å søke etter sitt virkelige Selv, har derfor stor relevant betydning for livet, døden og dødsprosessen. Vi har bruk for et mer avklaret og tryggere forhold til døden og kan begynne med oss selv og våres nærmeste. Et viktig hjørnesten her er "forsoningsprosesser".