Begrepet sjamanisme dekker et stort område og har mange definisjoner. I hovedtrekk er sjamanisme opprinnelig det som kan kalles en spirituell vei hvor sjamanen er en hjelper for andre. Hvordan sjamanismen har blitt utøvd gjennom tidene, har vært avhengig av kultur, moral og tradisjoner. Den opprinnelige natursjamanisme, som vi eksempelvis kjente fra den samiske eller grønlanske kultur, er i dag ikke utbret, men finnes alikevel inntakt i enkelte kulturer. Fordi sjamanisme altid har vært tilpasset den kultur den utøves i, har vi også muligheten i våres moderne bysamfunn til å etablere oss på den sjamanske vei. Sjamanisme er ikke forhistorisk og uaktuell. Snarere tvert i mot, er den en unik mulighet til å kunne erhverve innsikt og forståelse om spirualitet, uavhengig og på tvers av alle verdens religioner. Igjennom sjamanisme kan vi få hjelp og bli helere mennesker.