Healing er stort og komplekst område hvor alle de menneskelige fasetter inngår. For å lave en komplett healing må hele mennesket med. Derfor er healing temmlig komplisert! Healing handler ikke bare å reparere kroppslige skavanker eller å kunne rette opp på energier, men ofte vil det være nødvendig å involvere flere behandlere og hjelpere. Spirituell healing går først og fremst inn på det indre følelsesliv eller det vi kan kalde sjelelivet. Når vi pleier våres sjeleliv og lukker gleden, og kjærligheten inn, kan vi tåle mye som mennesker. Vi kan enda lære å finne gleden ved livet, selvom kroppen ikke kan følge med.