Meditasjon er en unik måte å få en mer bevisst forståelse av seg selv og gir større ro, livskvalitet og overskudd i hverdagen. Det finnes mange meditasjonsformer og teknikker. Et begrep som brukes mye i tiden er ”Mindfulness”, eller med andre ord bevisst oppmerksomhet. Begrepet er forsøkt oversatt og hentet fra Buddhistiske og Hinduistiske tradisjoner og er essensielt i disse tradisjoners meditasjonsformer. ”Mindfullness” gjør oss mer våkene og bevisste som mennesker.